rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

...
Zbečno

DS Berounka

logo

  • Název projektu: Dětská skupina Berounka
  • Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015101
  • Realizace: 1. 9. 2019 – 30. 6. 2022
  • Rozpočet projektu: 3 394 932 Kč               

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s předškolními dětmi.

Projekt řeší vytvoření nové dětské skupiny, která bude představovat jediné zařízení pro předškolní děti v lokalitě Zbečna a reaguje na potvrzenou poptávku rodičů po tomto typu zařízení v místě jejich bydliště. DS bude vytvořena ve stávajících nevyužitých prostorách obce, které budou stavebně upraveny a vybaveny a budou odpovídat platné legislativě a požadavkům na provoz dětských skupin. DS bude mít kapacitu 12 dětí a provoz bude zajištěn 2 pečujícími osobami na HPP s odpovídajícím vzděláním dle platné legislativy a jednou osobou na DPP s odpovídajícím vzděláním pro potřebu vykrývání pracovní neschopnosti, dovolených a případné potřeby přítomnosti druhé pečující osoby v ranních a odpoledních hodinách.

V rámci projektu bude zřízena dětská skupina, která bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Realizací projektu dojde k vytvoření dětské skupiny pro veřejnost s kapacitou 12 dětí v regionu obce Zbečno a blízkého okolí, kde dosud není žádná kapacita zařízení péče o předškolní děti. Tím dojde k naplnění poptávky místních rodičů s malými dětmi, kteří musí svoje předškolní děti umísťovat do školek mimo obec, které jsou obtížně dostupné a mají omezenou kapacitu a provozní dobu. Umístění dítěte do zařízení v místě bydliště umožní rodičům lépe slaďovat svůj profesní rodinný život a zlepší jejich možnosti uplatnění na trhu práce v místě nebo okolí. Zařízení tak také přispěje k zlepšování rovných příležitostí mužů a žen při uplatňování na trhu práce, protože rodiče budou moci v době jejich pracovního vytížení svěřit dítě do odborné péče vyškolených pečujících osob v místě svého bydliště.

Realizace projektu také přispěje k posilování komunity a vazeb mezi místními dětmi a místními rodiči, což je pozitivní zejména pro nástup dítěte do 1. třídy místní základní školy.

Dětská skupina vznikne v místní části Újezd nad Zbečnem v domě č. p. 4. V současnosti nevyužívané prostory jsou prostorově i uspořádáním vyhovující pro provoz dětské skupiny a vyžadují drobné stavební úpravy spočívající zejména v rekonstrukci a rozšíření sociálního zařízení, rekonstrukci kuchyňských prostor, doplnění osvětlení a zakoupení nábytku a vybavení pro provoz dětské skupiny. Úpravy byly v rámci přípravy projektu konzultovány s Krajskou hygienickou stanicí a objekt byl shledán jako vyhovující po realizaci navržených úprav.

Realizace projektu také vytvoří 2 nová pracovní místa pro pečující osoby.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rychlý kontakt

Obec Zbečno
Zbečno 7
270 24 Zbečno


Úřední hodiny:

  • Po: 8:00 - 17:00
  • St: 8:00 - 17:00

Zajímavé odkazy

Hamouzův statek ve Zbečně
Rakovnicko.info - Turistický průvodce Rakovnickem