rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

...
Zbečno

Program dne a roku

 • Náš den začíná otevřením školky v 7.00
 • od 7.00 do 8.30 probíhá předávání dětí, ranní hry dle volby a přání dětí a individuální práce s předškoláky.
 • Po 8.30 se společně v ranním kruhu přivítáme, povíme si co nás během dne čeká. Poté si zacvičíme a zahrajeme si pohybovou hru.
 • Před svačinou si umyjeme ruce, pomůžeme s její přípravou, posadíme se společně ke stolu a popřejeme si dobré chutnání.
 • Po svačině si každý uklidí své místo, zastrčí židli a umyje se.
 • Následuje hlavní řízená činnost – výtvarná a pracovní, hudebně - pohybová či literárně – dramatická.
 • Po 10.15 jdeme na vycházku, zahradu či hřiště. Pobyt venku absolvujeme téměř za každého počasí.
 • Po příchodu z vycházky následuje hygiena a všichni se podílí na přípravě stolování. Obědváme ve 12.15.
 • Po obědě si každý uklidí místo, umyje se a připraví se na odpolední odpočinek. Společně připravíme lehátka a lůžkoviny. Přečteme pohádku.
 • Vyzvedávání dětí je ve 13.00.
 • Ve 14.30 děti vstávají, probíhá úklid lůžek, hygiena a příprava svačiny.
 • Od 15.00 do 17.00 mají děti možnost volné hry či individuálního tvoření. V tomto čase probíhá vyzvedávání dětí.

V rámci výchovy a péče v DS Berounka jsou provozovány tyto aktivity

 • hudební – rozvoj sluchového vnímání, osvojování písní, koordinace pohybu podle hudby, využití hudby k osvojování sociálních rolí, seznamování s uměleckými díly.
 • pohybové – rozvoj jemné i hrubé motoriky, fyzického vývoje dítěte, rozvoj správného růstu, podpora fyzické zdatnosti, rozvoj dovedností, zdravých návyků, vytváření fyzické pohody.
 • výtvarné – rozvoj představivosti, kreativity a fantazie, jemné motoriky, výtvarných dovedností, seznamování se s uměleckými díly, výtvarnou formou si osvojovat okolní skutečnost, vztahy mezi lidmi a věcmi i vzájemné souvislosti, osvojování práce s materiály, seznámení se s výtvarnými technikami.
 • vedoucí k rozvoji rozumových a poznávacích schopností – rozvoj komplexního pohledu na svět, rozvoj jazykových a matematických schopností (matematickou představivost), osvojení poznatků z přírodních, společenských a technických věd.
 • vedoucí k rozvoji estetického vnímání – rozvoj estetického citu ke svému okolí, seznámení se s některými uměleckými díly, vnímání krásy mimo umělecká díla, učit se vnímat umělecké a kulturní podněty.

Integrované bloky

Činnosti jsou přizpůsobovány věku a schopnostem dětí, ale i tématu integrovaného bloku daného období. Jednotlivé tematické bloky jsou dále rozděleny do drobnějších týdenních částí. Plán kopíruje roční cyklus a přirozeně se odvíjí od ročního, přírodního a společenského běhu. Srozumitelným způsobem jsou dětem osvětlována témata a události probíhající v danou roční dobu (tradice a svátky, změny v přírodě). Umožňujeme dětem získávat poznatky a dovednosti v reálných souvislostech. V každém bloku je probíráno konkrétní téma, ke kterému se vztahují aktivity a obsah. Časový plán integrovaných bloků je flexibilní a lze jej přizpůsobit (doba nástupu dětí do DS je v průběhu celého roku a vychází tak z potřeb rodičů k návratu po rodičovské dovolené do zaměstnání).

1. Integrovaný blok (září) ,, Moje školka”

Podtémata:

 • Moji kamarádi
 • Kde mám svoje bačkůrky?
 • Místo, kde bydlím
 • Končí léto, podzim je tu

Cíle: Děti se seznámí s prostředím DS a naučí se v ní bezpečně orientovat. Formou her se učí a upevňují si daná pravidla. Osvojují a upevňují si hygienické návyky. Děti se seznamují s měnící se přírodou a s okolím DS a svého bydliště.

2. Integrovaný blok (říjen) ,,Barevný podzim”

Podtémata:

 • Pojďte s námi do zahrádky
 • Vyletěl si pyšný drak
 • Podzim v lese
 • Halloween

Cíle: Všímáme si změn v přírodě, souvisejících s nadcházejícím podzimem. Na vycházkách sbíráme podzimní plody, které se učíme pojmenovat a využíváme je při výtvarných a pracovních činnostech. Poznáváme všemi smysly podzimní plody. Staráme se o podzimní zahrádku. S dětmi si užijeme školkovou drakiádu a oslavíme Halloween.

3. Integrovaný blok (listopad) ,, Příroda se ukládá k zimnímu spánku”

Podtémata:

 • Padá listí, zlaté rudé
 • Svatý Martin
 • Zamykání lesa
 • Halí belí zvířátka, chystejte si doupátka

Cíle: S dětmi poznáváme barvy a jejich odstíny, děti získávají představy o proměnách času. Seznamují se s živou i neživou přírodou. Dětem se přiblíží příběh o sv. Martinovi pomocí dramatizace. Seznámí se s tradicemi a lidovým rčením. Učíme se poznávat listnaté a jehličnaté stromy, podzimní plody a jejich využití. Zajistíme potravu pro lesní zvěř na zimu.

4. Integrovaný blok (prosinec) ,,Vánoční čas “

Podtémata:

 • Mikuláš ztratil plášť
 • Kouzelný čas adventu
 • Vánoční příběh

Cíle: V tomto adventním období čeká děti nadílka od Mikuláše a vyprávění o jeho legendě. Děti seznámíme s lidovými řemesly spojené s adventem. Poznáváme kouzlo vánočního příběhu. Posloucháme a učíme se vánoční koledy. Osvojujeme si tradice a zvyky adventu. Čeká nás vánoční vystoupení, kde děti předvedou, co se doposud naučily.

5. Integrovaný blok (leden) ,,Pohádková zima”

Podtémata:

 • Tři králové
 • Zimní sporty
 • Čas sněhových závějí
 • Když kamarád stůně

Cíle: V lednu přivítáme nový rok a oslavíme svátek Tří králů. Zaměříme se na poznání vlastního těla a na podporu zdraví. Užíváme si zimní radovánky a poznáváme zimní sporty. Učíme se bezpečnému chování venku i ve školce.

6. Integrovaný blok (únor) ,,Masopustní veselí”

Podtémata:

 • Masopust
 • Řemesla a povolání
 • Hurá do pohádky
 • Muzikanti, hrajte

Cíle: Připravujeme se na masopustní veselí. Vyprávíme, čteme a dramatizujeme pohádky. Vyrábíme karnevalové masky. Zkusíme si formou her různá řemesla a povolání. Navštívíme Hamouzův statek. Poznáváme různé hudební nástroje, na které si vyzkoušíme hrát.

7. Integrovaný blok (březen) ,, Příroda se probouzí ze zimního spánku”

Podtémata:

 • Vítání jara
 • U nás na dvorku
 • U nás v lese
 • Velikonoce

Cíle: Pomáháme dětem objevovat rozmanitost světa přírody a znaky probouzejícího se jara. Děti se seznamují s domácími a lesními zvířaty a jejich mláďaty. Připravujeme se na velikonoční svátky. A seznamujeme se se zvyky a tradicemi. Vyprávíme si velikonoční příběh.

8. Integrovaný blok (duben) ,,Naše země”

Podtémata:

 • Sázíme a pěstujeme
 • Věci kolem nás
 • Pomáháme přírodě
 • Čarodejnický rej

Cíle: Připravíme si záhrádku na osení zeleniny a bylinek. Poznáváme různé materiály (dřevo, kov, sklo, plast, papír,…). Učíme se třídit odpad. Pomáháme přírodě úklidem odpadků. Přiblížíme si příběh Filipo-Jakubské noci.

9. Integrovaný blok (květen) ,,Moje rodina”

Podtémata:

 • Já a moje rodina
 • Den matek
 • Poznáváme naši vlast
 • Doprava a bezpečnost

Cíle: Poznáváme členy své rodiny, kdo do ní patří. Slavíme den maminek. Děti se seznámí s pojmy jako např. stát, Česká republika, vlajka, hymna, znak, vlast, hlava státu. Učíme se poznávat dopravní prostředky a dbáme na bezpečné chování.

10. Integrovaný blok (červen) ,,Léto mé, já tě vítám"

Podtémata:

 • Den dětí
 • Hrátky u vody
 • Projdeme se po ZOO
 • Hurá na prázdniny

Cíle: Slavíme s dětmi jejich svátek. Pořádáme sportovní den. Povídáme si o vodních sportech a osvojujeme si bezpečnost u vody. Poznáváme exotická zvířata a navštívíme zoopark, farmu či ZOO. Loučíme se se školním rokem. Těšíme se a připravujeme se na prázdniny.

11. Integrovaný blok (červenec, srpen) ,,Cesta kolem světa"

Podtémata:

 • Kam pojedu na prázdniny
 • Poznáváme kontinenty
 • Svět všemy smysly
 • Loučení s létem

Cíle: Vyprávíme si o létě a prázdninách. Jezdíme na výlety. Poznáváme kontinenty, země, ekosystémy. Dozvíme se jací lidé žijí na různých místech světa. Můžeme uvařit, připravit a ochutnat jídla různých kultur. Posloucháme ukázky hudby. Rozloučíme se s létem.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rychlý kontakt

Obec Zbečno
Zbečno 7
270 24 Zbečno


Úřední hodiny:

 • Po: 8:00 - 17:00
 • St: 8:00 - 17:00

Zajímavé odkazy

Hamouzův statek ve Zbečně
Rakovnicko.info - Turistický průvodce Rakovnickem