rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

...
Zbečno

Program dne a roku

• Náš den začíná otevřením školky v 7.00
• od 7.00 do 8.30 probíhá předávání dětí, ranní hry dle volby a přání dětí a individuální práce s
předškoláky.
• Po 8.30 se společně v ranním kruhu přivítáme, povíme si co nás během dne čeká. Poté si
zacvičíme a zahrajeme si pohybovou hru.
• Před svačinou si umyjeme ruce, pomůžeme s její přípravou, posadíme se společně ke stolu a popřejeme si dobré chutnání.
• Po svačině si každý uklidí své místo, zastrčí židli a umyje se.
• Následuje hlavní řízená činnost – výtvarná a pracovní, hudebně - pohybová či literárně – dramatická.
• Po 10.15 jdeme na vycházku, zahradu či hřiště. Pobyt venku absolvujeme téměř za každého počasí.
• Po příchodu z vycházky následuje hygiena a všichni se podílí na přípravě stolování. Obědváme ve 12.15.
• Po obědě si každý uklidí místo, umyje se a připraví se na odpolední odpočinek. Společně připravíme lehátka a lůžkoviny. Přečteme pohádku.
• Vyzvedávání dětí je ve 13.00.
• Ve 14.30 děti vstávají, probíhá úklid lůžek, hygiena a příprava svačiny.
• Od 15.00 do 17.00 mají děti možnost volné hry či individuálního tvoření. V tomto čase probíhá vyzvedávání dětí.

V rámci výchovy a péče v DS Berounka jsou provozovány tyto aktivity
• hudební – rozvoj sluchového vnímání, osvojování písní, koordinace pohybu podle hudby, využití hudby k osvojování sociálních rolí, seznamování s uměleckými díly.
• pohybové – rozvoj jemné i hrubé motoriky, fyzického vývoje dítěte, rozvoj správného růstu, podpora fyzické zdatnosti, rozvoj dovedností, zdravých návyků, vytváření fyzické pohody.
• výtvarné – rozvoj představivosti, kreativity a fantazie, jemné motoriky, výtvarných dovedností, seznamování se s uměleckými díly, výtvarnou formou si osvojovat okolní skutečnost, vztahy mezi lidmi a věcmi i vzájemné souvislosti, osvojování práce s materiály, seznámení se s výtvarnými technikami.
• vedoucí k rozvoji rozumových a poznávacích schopností – rozvoj komplexního pohledu na svět, rozvoj jazykových a matematických schopností (matematickou představivost), osvojení poznatků z přírodních, společenských a technických věd.
• vedoucí k rozvoji estetického vnímání – rozvoj estetického citu ke svému okolí, seznámení se s některými uměleckými díly, vnímání krásy mimo umělecká díla, učit se vnímat umělecké a kulturní podněty.

Integrované bloky
Činnosti jsou přizpůsobovány věku a schopnostem dětí, ale i tématu integrovaného bloku daného období. Jednotlivé tematické bloky jsou dále rozděleny do drobnějších týdenních částí. Plán kopíruje roční cyklus a přirozeně se odvíjí od ročního, přírodního a společenského běhu. Srozumitelným způsobem jsou dětem osvětlována témata a události probíhající v danou roční dobu (tradice a svátky, změny v přírodě). Umožňujeme dětem získávat poznatky a dovednosti v reálných souvislostech. V každém bloku je probíráno konkrétní téma, ke kterému se vztahují aktivity a obsah. Časový plán integrovaných bloků je flexibilní a lze jej přizpůsobit (doba nástupu dětí do DS je v průběhu celého roku a vychází tak z potřeb rodičů k návratu po rodičovské dovolené do zaměstnání).
1. Integrovaný blok (září) ,, Moje školka”
Podtémata: Moji kamarádi
Kde mám svoje bačkůrky?
Místo, kde bydlím
Končí léto, podzim je tu
Cíle: Děti se seznámí s prostředím DS a naučí se v ní bezpečně orientovat. Formou her se učí a upevňují si daná pravidla. Osvojují a upevňují si hygienické návyky. Děti se seznamují s měnící se přírodou a s okolím DS a svého bydliště.
2. Integrovaný blok (říjen) ,,Barevný podzim”
Podtémata: Pojďte s námi do zahrádky
Vyletěl si pyšný drak
Podzim v lese
Halloween
Cíle: Všímáme si změn v přírodě, souvisejících s nadcházejícím podzimem. Na vycházkách sbíráme podzimní plody, které se učíme pojmenovat a využíváme je při výtvarných a pracovních činnostech. Poznáváme všemi smysly podzimní plody. Staráme se o podzimní zahrádku. S dětmi si užijeme školkovou drakiádu a oslavíme Halloween.
3. Integrovaný blok (listopad) ,, Příroda se ukládá k zimnímu spánku”
Podtémata: Padá listí, zlaté rudé
Svatý Martin
Zamykání lesa
Halí belí zvířátka, chystejte si doupátka
Cíle: S dětmi poznáváme barvy a jejich odstíny, děti získávají představy o proměnách času. Seznamují se s živou i neživou přírodou. Dětem se přiblíží příběh o sv. Martinovi pomocí dramatizace. Seznámí se s tradicemi a lidovým rčením. Učíme se poznávat listnaté a jehličnaté stromy, podzimní plody a jejich využití. Zajistíme potravu pro lesní zvěř na zimu.
4. Integrovaný blok (prosinec) ,,Vánoční čas “
Podtémata: Mikuláš ztratil plášť
Kouzelný čas adventu
Vánoční příběh
Cíle: V tomto adventním období čeká děti nadílka od Mikuláše a vyprávění o jeho legendě. Děti seznámíme s lidovými řemesly spojené s adventem. Poznáváme kouzlo vánočního příběhu. Posloucháme a učíme se vánoční koledy. Osvojujeme si tradice a zvyky adventu. Čeká nás vánoční vystoupení, kde děti předvedou, co se doposud naučily.
5. Integrovaný blok (leden) ,,Pohádková zima”
Podtémata: Tři králové
Zimní sporty
Čas sněhových závějí
Když kamarád stůně
Cíle: V lednu přivítáme nový rok a oslavíme svátek Tří králů. Zaměříme se na poznání vlastního těla a na podporu zdraví. Užíváme si zimní radovánky a poznáváme zimní sporty. Učíme se bezpečnému chování venku i ve školce.
6. Integrovaný blok (únor) ,,Masopustní veselí”
Podtémata: Masopust
Řemesla a povolání
Hurá do pohádky
Muzikanti, hrajte
Cíle: Připravujeme se na masopustní veselí. Vyprávíme, čteme a dramatizujeme pohádky. Vyrábíme karnevalové masky. Zkusíme si formou her různá řemesla a povolání. Navštívíme Hamouzův statek. Poznáváme různé hudební nástroje, na které si vyzkoušíme hrát.
7. Integrovaný blok (březen) ,, Příroda se probouzí ze zimního spánku”
Podtémata: Vítání jara
U nás na dvorku
U nás v lese
Velikonoce
Cíle: Pomáháme dětem objevovat rozmanitost světa přírody a znaky probouzejícího se jara. Děti se seznamují s domácími a lesními zvířaty a jejich mláďaty. Připravujeme se na velikonoční svátky. A seznamujeme se se zvyky a tradicemi. Vyprávíme si velikonoční příběh.
8. Integrovaný blok (duben) ,,Naše země
Podtémata: Sázíme a pěstujeme
Věci kolem nás
Pomáháme přírodě
Čarodejnický rej
Cíle: Připravíme si záhrádku na osení zeleniny a bylinek. Poznáváme různé materiály (dřevo, kov, sklo, plast, papír,…). Učíme se třídit odpad. Pomáháme přírodě úklidem odpadků. Přiblížíme si příběh Filipo-Jakubské noci.
9. Integrovaný blok (květen) ,,Moje rodina”
Podtémata: Já a moje rodina
Den matek
Poznáváme naši vlast
Doprava a bezpečnost
Cíle: Poznáváme členy své rodiny, kdo do ní patří. Slavíme den maminek. Děti se seznámí s pojmy jako např. stát, Česká republika, vlajka, hymna, znak, vlast, hlava státu. Učíme se poznávat dopravní prostředky a dbáme na bezpečné chování.
10. Integrovaný blok (červen) ,,Léto mé, já tě vítám"
Podtémata: Den dětí
Hrátky u vody
Projdeme se po ZOO
Hurá na prázdniny
Cíle: Slavíme s dětmi jejich svátek. Pořádáme sportovní den. Povídáme si o vodních sportech a osvojujeme si bezpečnost u vody. Poznáváme exotická zvířata a navštívíme zoopark, farmu či ZOO. Loučíme se se školním rokem. Těšíme se a připravujeme se na prázdniny.
11. Integrovaný blok (červenec, srpen) ,,Cesta kolem světa"
Podtémata: Kam pojedu na prázdniny
Poznáváme kontinenty
Svět všemy smysly
Loučení s létem
Cíle: Vyprávíme si o létě a prázdninách. Jezdíme na výlety. Poznáváme kontinenty, země, ekosystémy. Dozvíme se jací lidé žijí na různých místech světa. Můžeme uvařit, připravit a ochutnat jídla různých kultur. Posloucháme ukázky hudby. Rozloučíme se s létem.

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Obec Zbečno

Zbečno 7

270 24 Zbečno

+420 313 554 869

urad@obeczbecno.cz

 

Úřední hodiny:

Po: 8:00 - 17:00

St: 8:00 - 17:00

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání
Hamouzův statek ve Zbečně
Rakovnicko.info - Turistický průvodce Rakovnickem