rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

...
Zbečno

Historické dokumenty

Některé z archiválií obce Zbečno byly předány Státnímu okresnímu archívu Rakovník k digitalizaci. V digitální podobě si je můžete prohlédnout na stránkách Státního oblastního archivu v Praze: https://ebadatelna.soapraha.cz/pages/SearchArchivaliePage?2

U jednotlivých dokumentů klikněte v horní části na PROHLÍŽENÍ SNÍMKŮ.

Plány mostu přes Berounku (1924) - 7 výkresů

Kronika obce Zbečno, založená roku 1929 a psaná od nejstarší minulosti do roku 1933

Kronika obce Zbečno, založená roku 1936 a psaná od nejstarší minulosti do roku 1937

Opis kroniky obce Zbečno, psaný roku 1967. Je psaná retrospektivně od nejstarší minulosti do roku 1929 a měla nahradit tehdy nezvěstnou nejstarší zbečenskou kroniku.