rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

...
Zbečno

Jak se přihlásit

 • děti do DS Berounka jsou přijímány průběžně celý rok do naplnění kapacity (12 dětí). Děti jsou přijímány pedagogy na základě údajů ve vyplněné smlouvě a osobním pohovoru s rodičem.
 • dítě je přijato dnem uzavření smlouvy o poskytování služby péče o dítě rodičem či zákonným zástupcem dítěte a oprávněným zástupcem DS Berounka. Smlouva zohledňuje požadavky rodičů (resp. zákonných zástupců) a DS Berounka. Smlouvu si mohou rodiče vyzvednout osobně v sídle DS Berounka, nebo je k dispozici na webových stránkách ds-berounka/dokumenty/

 

 • Zákonní zástupci obdrží při přihlášení dítěte do Dětské skupiny Berounka tyto dokumenty (ke stažení v záložce Dokumenty):
 • smlouvu o poskytování péče o dítě v dětské skupině
 • vnitřní pravidla DS Berounka
 • plán výchovy a péče
 • evidenční list dítěte, který vyplní a nechají potvrdit pediatrem dítěte
 • zmocnění k vyzvedávání dítěte
 • monitorovací list
 • rodič, popř. zákonný zástupce starší 18 let (dále jen rodič) musí vyplnit všechna body smlouvy a ručí za jejich pravdivost a aktuálnost. Dále je  povinen vyplnit Evidenční list dítěte a předat ji společně s požadovanými přílohami vedoucí vychovatelce DS (potvrzení o zaměstnání/registraci na ÚP či potvrzení OSVČ, potvrzení o očkování dítěte dle platných předpisů ČR). V evidenčním listu dítěte povinen uvést údaje o dítěti a telefonní kontakt na dva zákonné zástupce (popřípadě zákonným zástupcem pověřenou osobu), kteří budou po dobu pobytu dítěte v DS nepřetržitě na uvedených telefonních číslech k zastižení.
 • dále je rodič povinen seznámit se s Vnitřními pravidly DS a podepsat Smlouvu o poskytnutí sjednané péče o nezletilé dítě v dětské skupině. Rodič je povinen vyplnit Monitorovací list a má možnost vyplnit Zmocnění k vyzvedávání dítěte.
 • veškeré údaje budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a budou použity výhradně pro potřeby DS.
 • rodič je povinen doplnit při nejbližší návštěvě Evidenční list dítěte o nové informace, které by mohly mít jakýkoli vliv na pobyt dítěte v DS. Rodič je povinen hlásit jakoukoli změnu týkající se předaných informací poskytovateli.
 • nedílnou součástí smlouvy je lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte včetně údaje o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro svou trvalou kontraindikaci.
 • Dítě je přijato dnem uzavření smlouvy o poskytování služby péče o dítě rodičem či zákonným zástupcem dítěte a oprávněným zástupcem DS Berounka. Smlouva zohledňuje požadavky rodičů (resp. zákonných zástupců) a DS Berounka.
 • Stanovením dne přijetí nastává povinnost hradit stanovené školkovné řádně a včas.

 

Přijetí dítěte do DS je odmítnuto:

1. pokud rodič dítěte nebo dítě nesplňují kritéria přijetí,

2. je-li plná kapacita DS,

3. pokud rodič dítěte uvede nepravdivé nebo neúplné informace.

 

Ukončení umístění dítěte v DS:

K ukončení smlouvy o poskytování služeb péče o děti v DS dojde uplynutím doby, na kterou byla uzavřena smlouva, nebo písemnou dohodou. 

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obec Zbečno

Zbečno 7

270 24 Zbečno

+420 313 554 869

urad@obeczbecno.cz

 

Úřední hodiny:

Po: 8:00 - 17:00

St: 8:00 - 17:00

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Informace e-mailem

Novinky e-mailem
Hamouzův statek ve Zbečně
Rakovnicko.info - Turistický průvodce Rakovnickem